Something went wrong.

We've been notified of this error.

Need help? Check out our Help Centre.

REIKI & MENTOR SESSION

  • Reiki session 5/4 tid efter ök.
  • Mentorskap fom 6/4 - tom 26/4
  • Energiutbyte 1200kr

Reiki & Mentorskap

Efter din anmälan kommer vi överens om en tid för en distanssession av Reiki. Vi bokar ett tillfälle då du har möjlighet att slappna av, gärna med lugn musik och helst då du har möjlighet att ligga ner. Har du möjlighet så ta gärna ett varmt bad innan du lägger dig (om du trivs med bad) så har du lättare att landa in i rätt sinnesstämning. Kort efter detta tillfälle få du ett mail med feedback. Under behandlingen får jag ofta bilder/känslor/färger till mig som vi sedan tolkar och som tillsammans med din upplevelse tar oss vidare till Mentorsessionen.

Under denna session djupdyker vi in i vad det är du jobbar igenom; varesig det är inom din kropp, din relation, karriär eller andlig sökning. Du kommer få stödjande verktyg och förhoppningsvis ett vidare perspektiv med anpassade redskap till var du vill vara och hur du vill känna. Utefter vad som kommer fram ur samtal och Reikin kommer du få handledning och övningar som hjälper dig vidare.  


Boka dig här

Skicka ett mail till lundmarkmian@gmail.com för mer information och bokning.


Reiki på distans

Reikienergin rör sig genom blockeringar som kan finnas och hjälper kroppen att göra sig av med dem. Reiki är en mjuk energimetod som lugnar ditt nervsystem och hjälper till att balansera dina subtila energier. Det stimulerar djup avkoppling som ger möjlighet till läkning. Reiki landar där den behövs och arbetar för att återställa dina celler till sitt ursprungliga skick. Det hjälper att minska kronisk stress, smärta, depression, kronisk trötthet och stärker läkningsprocesser såväl fysiskt som känslomässigt och mentalt. Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser enligt en tusenårig tradition med rötter i bland annat Tibet och Japan.

Närma dig Reikin med ett öppet sinne speciellt om det är första gången du provar på det. Tillåt dig att slappna av. Energin upplevs väldigt individuellt, du kanske känner en varm flödande känsla genom kroppen, lätt kittlande eller så får du känslan av att ha en varm filt svept omkring dig. Alla upplever vi det olika, vissa kan känna lättnad, andra glädje eller till och med skratt. Det du känner vid ett tillfälle kan vara helt annorlunda vid nästa men många brukar uppleva ett lugn, avslappning och en känsla av välbehag. Skulle du somna under behandlingen gör det inget utan Reikin fungerar lika bra ändå.


Mentorskap

Mentorskapet sträcker sig över två veckor där vi samtalar genom mail. Det kan verka som en utmaning att sätta tankar och känslor i skrift men genom att göra detta kan vi en djupare förståelse för dem. Ju mer vi kan beskriva det vi faktiskt känner desto bättre kan vi också förstå oss själva. Mentorskapet är precis detta, en möjlighet till djupare förståelse. Genom att "tvingas" sätta ord på eller beskriva i ett annat medium kan vi bättre får det att landa in i hela jaget. Det blir då en upplevelse för hela kroppen - dig istället för enbart en del av dig. 

Mentorskapet varierar från person till person men kan bestå övningar, meditationer och utforskande av Dharma Code. 

Exempelvis kan mentorskapet ge dig, klarhet, starkare intuition, frigörande tankesätt och mönster, fokus, självförtroende, läkande....


Using Format