Something went wrong.

We've been notified of this error.

Need help? Check out our Help Centre.


"Kreativa flöden som utmanar dig på ett nyfiket sätt"

Yoga hjälper dig till en balans mellan kropp, sinne och själ. Ordet yoga är sanskrit och betyder balans/förening.

Jag erbjuder yoga i mindre grupper för största utveckling och ett personligt bemötande. Oavsett förutsättningar är du varmt välkommen! 


Using Format